Vaikuta hankkeen suunnitteluun vastaamalla HaLi-palautekyselyyn!

HaLi-harrastustoiminnan kevätkausi on alkanut. Keräämme nyt palautetta hankkeen syyskauden 2021 toteutuksesta. Kysely on suunnattu 1.–9.-luokkalaisten huoltajille. Palautekyselyn täyttämällä huoltajilla on mahdollisuus vaikuttaa seuraavan hankekauden suunnitteluun

Perhekeskuksen tavoite kirkastuu työpajoissa: ”Asiakas saa avun yhden luukun periaatteella, mahdollisimman matalalla kynnyksellä”

Perhekeskuksen ydintehtävä on edistää lapsen, vanhempien ja koko perheen terveyttä sekä hyvinvointia tarjoamalla tukea ja apua oikeaan aikaan. Limingan perhekeskuksen palveluohjausta kehitetään lasten, nuorten ja

Hannu Krankka -historiatoimikunnan varat koulujen stipendirahastoon

Limingassa on ollut toiminnassa Hannu Krankka -historiatoimikunta, jonka näkyvimpiä saavutuksia ovat Hannu Krankka -patsas Lakeustalon edessä sekä Hannu Krankan henkilöhistoriaan pohjautuva kirja, joka julkaistiin viime

Katso kaikki uutiset ja blogit

Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaava lainvoimainen

Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaava lainvoimainen

Saunarannan viheraluesuunnitelma nähtävillä

Saunarannan viheraluesuunnitelma nähtävillä

Ekokorttelin asemakaavamuutosluonnos nähtävillä

Ekokorttelin asemakaavamuutosluonnos nähtävillä

Katso kaikki kuulutukset
Ei avoimia tarjouspyyntöjä
Katso kaikki tarjouspyynnöt

Luokanopettaja

Limingan kunnan perusopetuksessa julistetaan haettavaksi luokanopettajan virkoja toistaiseksi voimassa olevina 1.8.2022 alkaen.

Ojanperän koulu aloitti toimintansa 1.8.2018. Koulu toteuttaa avoimissa oppimisympäristöissä tiimiopettajuutta. Tämän lisäksi koulussa toimii esiopetus, jossa on aloitettu kielirikasteinen opetus. Kaksikielinen opetus laajenee tulevana lukuvuonna Ojanperän koulussa 4. luokalle ja koulu on verkostoitunut useiden kansainvälisten toimijoiden kanssa. Koulussa toteutetaan myös joustavaa esi- ja alkuopetusta 0-2-ryhmässä.

Virkojen täyttämisessä noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.

Valittujen on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä rikosrekisterilain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Haastattelujen järjestämisessä noudatetaan voimassa olevia koronaohjeistuksia.

Lisätietoa: https://www.liminka.fi/kasvatus-ja-koulutus/ojanperan-koulu/

Hakuaika virkoihin on 25.1.-2022 - 8.2.2022.

Vakinaiset tehtävät:

1. Luokanopettajan virka (nro 6) vuosiluokilla 1-6:
Luokanopettajan tehtävät. Tehtävään edellytetään opetushallituksen ylintä kielitutkintoa englannin kielessä tai englannin kielen 80 op laajuisia aineopintoja. Eduksi luetaan kokemus alkuopetuksesta ja tutkivasta oppimimisesta/IB-opetuksesta/kaksikielisestä opetuksesta sekä kokemus tiimiopettajuudesta. Arvostamme hyviä yhteistyö- ja kommunikaatiotaitoja. Tehtävä sijoittuu kaksikieliseen opetukseen.

2. Luokanopettajan virka (nro 15) vuosiluokilla 1-6:
Luokanopettajan tehtävät. Tehtävään edellytetään opetushallituksen ylintä kielitutkintoa englannin kielessä tai englannin kielen 80 op laajuisia aineopintoja. Eduksi luetaan kokemus tutkivasta oppimimisesta/IB-opetuksesta/kaksikielisestä opetuksesta sekä kokemus tiimiopettajuudesta. Arvostamme myös musiikin ja/tai käsityön opetuskokemusta/opintoja sekä hyviä yhteistyö- ja kommunikaatiotaitoja. Tehtävä sijoittuu kaksikieliseen opetukseen.

3. Luokanopettajan virka (nro 36) vuosiluokilla 1-6:
Luokanopettajan tehtävät. Tehtävään edellytetään opetushallituksen ylintä kielitutkintoa englannin kielessä tai englannin kielen 80 op laajuisia aineopintoja. Eduksi luetaan kokemus tutkivasta oppimimisesta/IB-opetuksesta/kaksikielisestä opetuksesta sekä kokemus tiimiopettajuudesta. Arvostamme myös musiikin ja/tai käsityön opetuskokemusta/opintoja sekä hyviä yhteistyö- ja kommunikaatiotaitoja. Tehtävä sijoittuu kaksikieliseen opetukseen.

4. Luokanopettajan virka (nro 87) vuosiluokilla 1-6:
Luokanopettajan tehtävät. Eduksi luetaan kokemus tutkivasta oppimimisesta/ STEAM-opetuksesta ja kokemus tiimiopettajuudesta. Arvostamme myös musiikin ja/tai käsityön erikoistumisopintoja sekä valmiutta opettaa ruotsia.

Kirjastovirkailija

KIRJASTOVIRKAILIJA/TUPOS
Tule kirjastovirkailijaksi Suomen kekseliäimpään kuntaan! Tarjoamme mukavan ja innovatiivisen työyhteisön nuorekkaassa kulttuuripitäjässä.

10 000 tuhannen asukkaan Limingassa toimii pääkirjasto, sekä vuoden 2022 alussa avattu Tupoksen kirjastoyksikkö. Limingan kirjasto kuuluu OUTI-kirjastoverkostoon, joka käyttää KOHA-kirjastojärjestelmää.

Etsimme kirjastovirkailijaa uuteen, vakituiseen työsuhteeseen. Pääasiallinen toimipaikka on pääkirjasto, mutta osa työtehtävistä sijoittuu Tupoksen lähikirjastoon.

Työtehtäviin sisältyy asiakaspalvelua sekä vaihtelevia kirjastotyötehtäviä. Eduksi katsomme kokemuksen lasten- ja nuorten kirjastotyöstä. Arvostamme kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja kiinnostusta kirjastopalveluiden kehittämiseen Limingassa. Hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot ovat eduksi tehtävää hoidettaessa.

Tehtävää on mahdollista räätälöidä erityisosaamisesi ja mielenkiinnon kohteidesi mukaan. Edellytämme mahdollisuutta liikkua kahden toimipisteen välillä.

Kelpoisuusvaatimuksena on opistotutkinto tai ammatillinen perustutkinto tai muu tehtävään soveltuva tutkinto, johon sisältyvät tai jonka lisäksi on suoritettu 35 opintoviikon / 60 opintopisteen laajuiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot tai tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinto.

Työaika on 36 h 15 min, mihin sisältyy säännöllistä iltatyötä, ajoittain myös viikonlopputyöskentelyä. Palkkaus ja työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Tehtävän aloitus 1.4. 2022 tai sopimuksen mukaan.

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan, sekä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.

Pyydämme toimittamaan hakemuksen www.kuntarekry.fi kautta. Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset.

Hakuaika tehtävään päättyy 20.2. 2022

Kirjastovirkailija

KIRJASTOVIRKAILIJA/HAKEUTUVA KIRJASTOTYÖ

Tule kirjastovirkailijaksi Suomen kekseliäimpään kuntaan! Tarjoamme mukavan ja innovatiivisen työyhteisön nuorekkaassa kulttuuripitäjässä.

10 000 tuhannen asukkaan Limingassa toimii pääkirjasto, sekä vuoden 2022 alussa avattu Tupoksen kirjastoyksikkö. Limingan kirjasto kuuluu OUTI-kirjastoverkostoon, joka käyttää KOHA-kirjastojärjestelmää.

Kirjastovirkailijan eläköitymisen myötä etsimme nyt uutta kirjastovirkailijaa vakituiseen työsuhteeseen. Pääasiallinen toimipaikka on pääkirjasto, tehtävään sisältyy perustehtävien lisäksi kirjaston ulkopuolista työskentelyä hakeutuvien kirjastopalveluiden muodossa.

Hakemamme henkilö nauttii asiakaspalvelusta ja on kiinnostunut aikuisväestön sekä erityisryhmien palveluista. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää halua työskennellä erilaisten asiakasryhmien kanssa, joustavuutta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Arvostamme ennakkoluulotonta suhtautumista uusiin tapoihin tarjota kirjastopalveluita kaikille kuntalaisille.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on opistotutkinto tai ammatillinen perustutkinto tai muu tehtävään soveltuva tutkinto, johon sisältyvät tai jonka lisäksi on suoritettu 35 opintoviikon / 60 opintopisteen laajuiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot tai tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinto.

Työaika on 36 h 15 min, mihin sisältyy säännöllistä iltatyötä, ajoittain myös viikonlopputyöskentelyä. Palkkaus ja työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Tehtävän aloitus 1.6. 2022.

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan, sekä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.

Pyydämme toimittamaan hakemuksen www.kuntarekry.fi kautta. Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset.

Hakuaika tehtävään päättyy 20.2. 2022.

Katso kaikki työpaikat

27.01.2022

Klo 17.30-19.00Teams

Urheiluseurafoorumi

Tervetuloa vuoden 2022 ensimmäisen urheiluseurafoorumiin 27.1.2022 klo 17.30! Kokoontuminen järjestetään etänä ja

03.02.2022

Klo 16:00-18:00Virtuaalitapahtuma

KesäDuunipaja nuorille!

Kesäduunien haku on alkanut! Tuu säkin hakemaan parhaat vinkit & buustia kesätöiden

12.02. - 13.02.2022

Klo 10:00-14:00Limingan Taidekoulun teatteritila “Veistola”

Casting Iitin Tiltu

Kesällä 2022, Limingassa, Abrahamin kulttuuripuiston ulkonäyttämöllä esitettävään musiikkinäytelmään “Iitin Tiltu” etsitään nyt

Pohjois-Pohjanmaalla voimassa olevat suositukset ja rajoitukset

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koronakoordiaatioryhmä on todennut, että koronatilanne kuormittaa huolestuttavasti sekä erikoissairaanhoitoa että perusterveydenhuoltoa, minkä vuoksi alueelle on välttämätöntä asettaa uusia rajoituksia ja suosituksia. Tutustu Pohjois-Pohjanmaalla voimassa oleviin suosituksiin ja rajoituksiin.

Lue lisää
Lapsi, äiti ja isä lumileikeissä.

Limingan perhekeskus lasten, nuorten ja perheiden asialla

Tarvitsetko apua tai tukea arkeesi? Haluaisitko jutella jonkun kanssa tai kysyä neuvoa? Pyydä neuvoa -nappi on lapsille, nuorille ja perheille suunnattu matalan kynnyksen sähköinen palvelukanava. Napin löydät Limingan perhekeskuksen sivuilta. Sivuilta löytyy myös kysely, johon vastaamalla voit vaikuttaa perhekeskuksen kehittämistyöhön.

Tutustu perhekeskukseen

Kotirannan tontit nyt varattavissa!

Kotiranta on omakotiasumisen unelmakohde keskellä kauneinta maaseutua, mutta samalla aivan Limingan keskustan palveluiden äärellä. Kotiranta tarjoaa omakotiasujalle edulliset tontit, joista pääsee suoraan luontopoluille ja liikkumaan.

Tutustu Kotirantaan!
Oulu2026-logo.

Mekin olemme kulttuuripääkaupunki!

Oulun matkalla mukana on 32 pohjoisen Suomen kuntaa – myös Liminka! Yhteistyöllä tuodaan pohjoiseen lisää kulttuuria ja hyvinvointialuodaan uusia työpaikkoja ja kehitetään pohjoista aluettamme

Lue lisää

Liminka somessa