Limingan lukiossa aloittaa syksyllä 108 opiskelijaa

– Kaikki 108 opiskelupaikkaa ovat tällä hetkellä täynnä, mutta tyypillisesti jonkinlaista rotaatiota tapahtuu opiskelijoiden sijoittumisessa mieleisiin opinahjoihin, kertoo lukion rehtori Tiina Partanen. Tänä vuonna keskiarvoraja

Uintikausi avattu!

Virallinen uintikausi on avattu tämän viikon tiistaina Rantakylän virkistysalueella ja Tupoksen uimapaikalla, kertoo liikuntapalvelupäällikkö Janne Laamanen. – Rantakylässä vesi on edelleen korkealla ja siellä on

Lisää tukea lasten ja nuorten harrastamiseen

Liikunnan polku -hanke on saanut toisen jatkoajan 31.12.2021 asti, joten myös uudet perheet voivat hakea tukea lastensa harrastamiseen, kertoo liikuntapalvelupäällikkö Janne Laamanen. – Liikunnan polku

Katso kaikki uutiset ja blogit

Kunnanvaltuuston kokous 21.6.2021

Kunnanvaltuuston kokous 21.6.2021

Myönnetyt rakennusluvat

Myönnetyt rakennusluvat

Keskusvaalilautakunnan kokouksen 16.6.2021 pöytäkirja nähtävillä

Keskusvaalilautakunnan kokouksen 16.6.2021 pöytäkirja nähtävillä

Katso kaikki kuulutukset
Ei avoimia tarjouspyyntöjä
Katso kaikki tarjouspyynnöt

Varhaiskasvatuksen opettaja

Limingan varhaiskasvatuspalveluissa on avoimena vakituinen varhaiskasvatuksen opettajan toimi. Kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuslain (540/2018) 26 tai 27 § ja 75 § siirtymäsäädösten mukainen varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus.

Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Tehtävään valittun on esitettävä rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote. Palkkaus ja muut ehdot KVTES:n mukaan + n. 130€.

Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja, motivoituneisuutta työn kehittämiseen, oma-aloitteisuutta ja kokemusta varhaiskasvatustyöstä.

Hakuaikaa jatkettu.

Sairaanhoitajan vuorotteluvapaan sijaisuus

Limingan kunnassa on haettavana sairaanhoitajan vuorotteluvapaan sijaisuus lääkärinvastaanotolla

Sijaiseksi voidaan palkata henkilö, joka on
- ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 90 kalenteripäivää sijaisuutta edeltäneiden 14 kuukauden aikana tai
- alle 30-vuotias, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnosta on kulunut alle vuosi tai
- vuorotteluvapaasijaisuuden alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus ja sairaanhoitajan tutkinto. Tehtävän hoitamisessa edellytetään asiakaslähtöistä ajattelutapaa, joustavuutta, yhteistyökykyä, hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja. kiinnostusta ammattitaidon ja työyhteisön kehittämiseen, soveltuvuutta sekä itsenäiseen että moniammatilliseen työskentelyyn.

Tarjoamme sinulle hyvän perehdytyksen ja kokeneiden kollegoiden tuen.

Valitulla tulee olla tartuntatautilain 48§ mukainen rokotussuoja.
Työaika on 38,15h/viikko, päivätyö. Palkkaus on KVTES:n mukainen.
Limingan kunta on savuton työpaikka.

Töiden aloitus 1.7.2021 alkaen. Päättyminen 2.10.2021.

Sairaanhoitaja ja lähihoitaja (keikkatyöt)

Limingan kunnan perusturvapalveluissa on jatkuva rekrytointi sairaanhoitajien ja lähihoitajien lyhytaikaisiin sijaisuuksiin. Tarvitsemme sijaisia terveyskeskukseen avovastaanotolle ja vuodeosastolle sekä kotihoitoon ja tehostettuun palveluasumiseen eripituisiin sijaisuuksiin lyhyelläkin varoitusajalla. Sijaisilta edellytetään 18 vuoden ikää, aktiivista työotetta, vuorovaikutustaitoja sekä soveltuvuutta alalle.

Tämän ilmoituksen kautta voit jättää hakemuksen Limingan kunnan perusturvapalveluiden sijaisuuksiin. Haemme sijaisrekisterin kautta sijaisia alle kuuden kuukauden mittaisiin määräaikaisuuksiin ja lyhyisiin sijaisuuksiin. Ilmoittautuneista soveltuvista henkilöistä muodostetaan sijaisrekisteri.

Sairaanhoitajan sijaisuuksiin edellytetään sairaanhoitajan opintoja 140 opintopisteen verran ja lähihoitajan sijaisuuksiin lähihoitajan opintoja 120 osaamispisteen verran. Sairaanhoitajan opintoja suorittanut voi toimia lähihoitajan sijaisena, jos työnantaja arvioi hänen osaamisen riittäväksi.

Lähetettyäsi hakemuksen otamme sinuun yhteyttä tapaamisajan sopimiseksi. Henkilökohtaisen tapaamisen yhteydessä tarkistamme henkilöllisyyden, työ- ja tutkintotodistukset sekä mahdolliset muut todistukset. Opiskelijoilta tarkistetaan ajantasainen opintosuoritusote. Tapaamisessa soveltuvien henkilöiden hakemukset aktivoidaan sijaisrekrytointijärjestelmään.

Sijaisuuksia voidaan tarjota keikkakalenteriisi, tekstiviestillä tai puhelimitse. Pyydämme pitämään käytettävyyskalenterin ajan tasalla ja päivittämään hakemusta säännöllisesti.

Sijaisrekisteri ei ole julkinen hakumenettely eikä sijaisrekisterin kautta täytetyistä lyhytaikaisista sijaisuuksista tehdä hallintopäätöksiä.

Katso kaikki työpaikat

04.06. - 24.06.2021

Klo 12:00-17:00Vilho Lampi -museo, Rantatie 14

Luonnollisesti 2 – taidenäyttely

LUONNOLLISESTI 2 -taidenäyttely Marja-Leena Tykkyläinen & Jorma Styng Vilho Lampi -museo, Rantatie

17.06. - 12.08.2021

Klo -Liminka

Opastetut kävelykierrokset Limingassa

GoAr­tic jär­jes­tää ke­säi­siä kä­ve­ly­kier­rok­sia Li­min­gas­sa! Kaik­ki kier­rok­set ovat tors­tai­sin ja lauan­tai­sin klo

Kuntavaalien logo

Kuntavaalien ennakkoäänestys 26.5.–8.6.2021

Ennakkoäänestypaikkana toimii Lakeustalo osoitteessa Liminganraitti 10 C. Äänestyspaikka on avoinna maanantaista torstaihin klo 11-19 ja perjantaista sunnuntaihin klo 10-16.

Lue lisää
Henkilö on juoksuradalla lähtöasennossa.

Uuden urheiluhallin nimeksi Krankka-areena!

Uu­den ur­hei­lu­hal­lin ja lii­kun­ta­puis­ton ni­met on nyt va­lit­tu. Ko­ko­nai­suu­des­saan alue kan­taa ni­meä Han­nu Krank­ka -lii­kun­ta­puis­to ja uu­si ur­hei­lu­hal­li sai ni­mek­seen Krank­ka-aree­na.

Lue lisää

Liminka somessa