Hyvä meininki kesäpikkuduuneissa!

Toukokuussa neljä lukiolaiskaverusta odotti innoissaan kesätöiden alkua. Sami, Aleksi, Tuukka ja Albert olivat löytäneet Pikkuduunia-hankkeen avulla kesätöitä. Yrittäjähenkiset kaverukset olivat perustaneet Apupojat-kesäyrityksen ja ensimmäisistä keikoista

Etsintäkuulutus: haetaan ohjaajia lasten ja nuorten harrastuskerhoihin

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama HaLi eli Harrastava Liminka-hanke jatkuu myös lukukaudella 2021-2022. Hankkeessa tarjotaan jokaiselle liminkalaiselle peruskoululaiselle ilmainen harrastus koulupäivän yhteydessä. Harrastuskerhot toteutetaan iltapäivisin, lasten

Tupoksen koululle rakennetaan pyöräpaikoitusta

Tupoksen koulun pihan kehittämistyöt ovat alkaneet pyöräpaikoituksen rakentamisella. Kulkua työmaa-alueen läheisyydessä tulee välttää elokuun alkuun saakka. Tarkempi työmaa-alueen sijainti näkyy alla olevasta kartasta.  

Katso kaikki uutiset ja blogit
Ei avoimia tarjouspyyntöjä
Katso kaikki tarjouspyynnöt

Erityisopetuksen koordinaattori

Erityisopetuksen koordinaattorin virka
Limingan kunnan sivistyspalveluihin haetaan erityisopetuksen koordinaattoria pitkäaikaisen koordinaattorin siirtyessä uusiin työtehtäviin. Virkaan valittavalta edellytetään erityisluokanopettajan tai laaja-alaisen erityisopettajan pätevyyttä.

Erityisopetuksen koordinaattorin tehtävänkuvaan kuuluu kunnan erityisen tuen palveluiden suunnittelu- ja kehittämistyö sekä tukeen liittyvän toimintakulttuurin ja oppimisympäristön kehittäminen. Koordinaattori toimii asiantuntijana erityisopetuksen järjestämistä koskevissa strategisissa linjauksissa ja on koulujen avainhenkilö monialaisen yhteistyön kehittämisessä. Koordinaattori vastaa kunnassa käynnistyneiden, vaativan erityisen tuen pienryhmien kehittämisestä.

Erityisopetuksen koordinaattorin keskeisiä työtehtäviä ovat:
- erityisopetuksen ja erityisen tuen tarpeen kartoittaminen
- tuen resursoinnin suunnittelu
- konsultointi tukipalveluiden järjestämisen asioissa, erityisesti ulkopuolisten palveluiden, kuten kuntoutusjaksojen ja muualla opiskelevien koulukyytien sopimisessa
- opettajien tuki- ja konsultointipalvelu sekä osaamisen kehittäminen
- monialaisen yhteistyön kehittäminen kunnassa
- verkostoyhteistyö seudullisissa ja kansallisissa erityisopetuksen alueelle sijoittuvissa kehittämishankkeissa
- vastuualueeseen liittyvissä ohjaus- ja asiantuntijaryhmissä toimiminen
- kunnan erityisopettajien yhdyshenkilönä toimiminen

Erityisen tuen koordinaattorilta edellytetään erinomaisia vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja, kehittävää työotetta sekä valmiutta itsenäiseen työskentelyyn. Kokemus erityisopetuksen koordinoinnista ja kehittämishankkeista sekä esimieskokemus katsotaan eduksi.
Kokemus koko perusopetuksessa työskentelystä katsotaan eduksi.

Tehtävän täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä rikosrekisterilain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote. Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät voimassa olevan OVTES:n mukaan. Lisäksi maksetaan 250 euron kuukausittainen TVA-lisä.

Virka on haettavana 11.8.2021 saakka kuntarekryssä www.kuntarekry.fi

IT-asiantuntija

IT-asiantuntija

Tarjoamme sinulle erinomaisen mahdollisuuden hyödyntää ja kehittää osaamistasi laaja-alaisesti kunnan erilaisissa IT-toiminnoissa ja kehittämistehtävissä. Tukena työssäsi on motivoitunut IT-osaajien tiimi, jossa työtä tehdään joustavasti hyvän yhteistyön hengessä. Haemme vahvaa tiimipelaajaa, jolla on erinomaiset yhteistyötaidot sekä asiakaspalvelulähtöinen työskentelyote. Eduksi hakijalle luetaan perehtyneisyys O365 -ympäristöön ja kyky hahmottaa eri sidosryhmien hyödyntämistä kunnan ICT-palveluiden tuottamisessa. Limingan kunnan IT-toimintojen strategisena yhteistyökumppanina toimii Joki ICT Oy.

IT-asiantuntijan tehtäviin kuuluu:
- Tietojärjestelmien toimivuuden varmistaminen palvelinalustan osalta
- Palvelimien ylläpito (hallinta, ylläpito, kehittäminen)
- Virtualisointiympäristöt (VMWARE)
- Omien verkkolaitteiden (langallinen ja langaton) hallinta
- Työasemien ja mobiililaitteiden asennukset
- Ohjelmistot ja niiden asennukset
- Ohjelmien ja työvälineiden käyttäjätuki
- Ad-tunnusten ja sähköpostitunnusten hallinta
- Laiterekisterin hallinta ja ylläpito
- Puhelinliittymät
- Asiantuntijapalvelu hallintokuntien tietojärjestelmien tai laitteiden hankinnoissa
- Tulostimien ja kopiokoneiden hallinta ja käyttöönoton tuki

Koulutusvaatimuksena tehtävään on soveltuva korkeakoulututkinto tai työkokemuksella osoitettu perehtyneisyys yllä olevista tehtävistä. Hakijan osaamisen mukaan tehtäväsisältöön voidaan sisällyttää myös tietohallintostrategiaan ja sidosryhmäyhteistyöhön liittyviä tehtäviä.

Palkka koostuu KVTES:n mukaisesta tehtäväkohtaisesta palkasta sekä kokemuslisästä ja mahdollisista muista lisistä. Voit esittää myös palkkatoiveesi.Valitun on esitettävä hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan ennen ennen koeajan päättymistä. Koeaika on kuusi kuukautta. Hakuaika tehtävään on 15.8.2021 mennessä.

Sairaanhoitaja ja lähihoitaja (keikkatyöt)

Limingan kunnan perusturvapalveluissa on jatkuva rekrytointi sairaanhoitajien ja lähihoitajien lyhytaikaisiin sijaisuuksiin. Tarvitsemme sijaisia terveyskeskukseen avovastaanotolle ja vuodeosastolle sekä kotihoitoon ja tehostettuun palveluasumiseen eripituisiin sijaisuuksiin lyhyelläkin varoitusajalla. Sijaisilta edellytetään 18 vuoden ikää, aktiivista työotetta, vuorovaikutustaitoja sekä soveltuvuutta alalle.

Tämän ilmoituksen kautta voit jättää hakemuksen Limingan kunnan perusturvapalveluiden sijaisuuksiin. Haemme sijaisrekisterin kautta sijaisia alle kuuden kuukauden mittaisiin määräaikaisuuksiin ja lyhyisiin sijaisuuksiin. Ilmoittautuneista soveltuvista henkilöistä muodostetaan sijaisrekisteri.

Sairaanhoitajan sijaisuuksiin edellytetään sairaanhoitajan opintoja 140 opintopisteen verran ja lähihoitajan sijaisuuksiin lähihoitajan opintoja 120 osaamispisteen verran. Sairaanhoitajan opintoja suorittanut voi toimia lähihoitajan sijaisena, jos työnantaja arvioi hänen osaamisen riittäväksi.

Lähetettyäsi hakemuksen otamme sinuun yhteyttä tapaamisajan sopimiseksi. Henkilökohtaisen tapaamisen yhteydessä tarkistamme henkilöllisyyden, työ- ja tutkintotodistukset sekä mahdolliset muut todistukset. Opiskelijoilta tarkistetaan ajantasainen opintosuoritusote. Tapaamisessa soveltuvien henkilöiden hakemukset aktivoidaan sijaisrekrytointijärjestelmään.

Sijaisuuksia voidaan tarjota keikkakalenteriisi, tekstiviestillä tai puhelimitse. Pyydämme pitämään käytettävyyskalenterin ajan tasalla ja päivittämään hakemusta säännöllisesti.

Sijaisrekisteri ei ole julkinen hakumenettely eikä sijaisrekisterin kautta täytetyistä lyhytaikaisista sijaisuuksista tehdä hallintopäätöksiä.

Katso kaikki työpaikat

17.06. - 12.08.2021

Klo -Liminka

Opastetut kävelykierrokset Limingassa

GoAr­tic jär­jes­tää ke­säi­siä kä­ve­ly­kier­rok­sia Li­min­gas­sa! Kaik­ki kier­rok­set ovat tors­tai­sin ja lauan­tai­sin klo

Lapset seisovat uimalaiturilla Rantakylässä.

Uimaan, uimaan!

Ran­ta­ky­län ui­ma­pai­kal­la on ui­ma­val­von­ta ar­ki­sin vii­koil­la 26-30 klo 11-18. Ui­ma­kou­lu järjestetään Li­min­gas­sa Ran­ta­ky­län ui­ma­pai­kal­la 5.-16.7. maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin.
Lue lisää
Henkilö on juoksuradalla lähtöasennossa.

Uuden urheiluhallin nimeksi Krankka-areena!

Uu­den ur­hei­lu­hal­lin ja lii­kun­ta­puis­ton ni­met on nyt va­lit­tu. Ko­ko­nai­suu­des­saan alue kan­taa ni­meä Han­nu Krank­ka -lii­kun­ta­puis­to ja uu­si ur­hei­lu­hal­li sai ni­mek­seen Krank­ka-aree­na.

Lue lisää

Liminka somessa